بهترین جنس بدنه‌ی گوشی کدام است؟ (سرامیک، شیشه، فلز یا پلاستیک)

بهترین جنس بدنه‌ در گوشی های هوشمند کدام است؟ (سرامیک، شیشه، فلز یا پلاستیک)

امروزه شاهد استفاده از ۴ جنس یعنی سرامیک، فلز، شیشه و پلاستیک در گوشی‌های هوشمند هستیم. در این مطلب به نکات مثبت و منفی استفاده از جنس های مختلف می پردازیم…

ادامه مطلب